Keratokonus gözün ön kısmını oluşturan saydam tabakanın – yani korneanın – incelip, sivrileşmesiyle seyreden ilerleyici bir hastalıktır. Genellikle ergenlik döneminde başlar ve 20’li yaşlarda hastanın şikayetleri artar. Her 2000 kişiden birinde görülmektedir.

Hastaların erken dönem şikayetleri arasında:

  • İlerleyici miyopi ve astigmatizma
  • Gözlüğe rağmen düşük olan görme düzeyi
  • Sürekli değişen gözlük numaraları vardır.

Erken evrede tanı ancak kornea topografisiyle konulabilir. Gözleri sürekli ovalama ve yıl boyu süren alerjik konjonktivit görülebilir. Bu hastaların aile bireylerinde keratokonus görülme sıklığı daha fazladır.

Gözlük numarasını azaltmak amacıyla uygulanan excimer lazer ameliyatları – korneayı daha da incelteceğinden dolayı – bu hastalara önerilmemektedir.

Keratokonusun tedavi seçenekleri cerrahi olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılabilir:

Cerrahi olmayan tedaviler

1. Kontakt lensler

Erken evre tedavide ilk seçenektir. Gözlükten fayda görmeyen hastalarda sert kontakt lensler kullanılır. Zaman zaman lense karşı alerji gelişimi, kornea üzerinde damarlanma, kornea çizilmesi gibi yan etkiler görülebilir.

2. Kornea kollajen çapraz bağlama tedavisi (corneal collagen cross-linking)

Korneanın yapısındaki ana madde olan kollajen molekülleri arasındaki bağlarda güçlenme sağlayarak korneanın sertliği arttırır. Keratokonusun ilerlemesini durdurabilir ve hatta bazı hastalarda kısmi iyileşme sağlayabilir.

Cerrahi tedaviler ise

1. Kornea halka ameliyatı (INTACS)

Yarı halka şeklinde sert plastikten yapılan kornea içi protezlerdir. Kontakt lense alerji gelişen hastalarda denenen bir tedavi şeklidir. Yerleştirilen yarı halkalar sayesinde korneanın yapısı sağlamlaştırılır.

2. Fotorefraktif keratektomi (PRK)

Korneadaki yüksek alanların laser ile düzleştirilerek kornea yüzeyinin düzenli hale getirilmesidir.

3. Kornea nakli (kornea transplantasyonu)

Başka bir insandan alınan kornea dokusunun hasta göze nakledilmesidir. Son evrede yapılan bir tedavi şeklidir. Diğer tedavilerden fayda görmeyen hastalara uygulanır.

4. Radyal keratotomi

Özel bir elmas knife yardımıyla korneanın merkezinden kenarlara doğru insizyonlar yapılır. Merkezi kornea kısmen düzleştirilerek kırıcılık yeteneği azaltılmış olur.

Cerrahi sonrası daha ilk günde görme keskinliğinde artış ve gözlük numarasında azalma görülür. Kornea nakli ameliyatına gidişi oldukça azaltmaktadır.

Bu cerrahi teknik hastanemizde uygulanmaktadır.

Alakalı Tedaviler